Vennootschapsbelasting

Overgenomen vorderingen waren geen schijnleningen

Overgenomen vorderingen waren geen schijnleningen

Afscheidsbonus bij verkoop deelneming valt niet onder deelnemingsvrijstelling

Afscheidsbonus bij verkoop deelneming valt niet onder deelnemingsvrijstelling

Beschikking fiscale eenheid

Beschikking fiscale eenheid

Valutaresultaat op dividendvordering valt niet onder deelnemingsvrijstelling

Valutaresultaat op dividendvordering valt niet onder deelnemingsvrijstelling

Besluit belastingplicht van stichtingen en verenigingen

Besluit belastingplicht van stichtingen en verenigingen

Wijziging besluit geruisloze terugkeer

Wijziging besluit geruisloze terugkeer

Geen bredere solidariteitsbijdrage of extra schijf in de vennootschapsbelasting

Geen bredere solidariteitsbijdrage of extra schijf in de vennootschapsbelasting

Internetconsultatie wijziging bijzondere regimes

Internetconsultatie wijziging bijzondere regimes

Kabinetsreactie beleggingsinstellingen

Kabinetsreactie beleggingsinstellingen

Wetsvoorstel tijdelijke solidariteitsbijdrage fossiele sector

Wetsvoorstel tijdelijke solidariteitsbijdrage fossiele sector