Vermogen

Entrust vindt het belangrijk doelgericht te werken aan uw vermogen, waarbij het doel waarvoor het vermogen wordt aangehouden of opgebouwd centraal staat.  Voorbeelden van doelen zijn: plotselinge uitgaven (reparatie), vakantie, studie, aflossing hypotheek, verwezenlijk van dromen, inkomen voor later, etc..

Elk doel brengt een eigen “strategie” en verwacht rendement met zich mee. Het “optimale” rendement is niet het hoogste rendement, maar het rendement dat het beste past bij de realisatie van de doelstelling. Er is dus ook niet één doelstelling / strategie maar een samenstelling. Het definiëren en volgen van deze doelen helpt u en ons om de jaarlijkse beleggingsresultaten in perspectief te plaatsen. Wij merken dat dit onze klanten veel rust geeft, ook in periodes waarin de beleggingsresultaten tegenvallen.

  • Hoe wordt uw vermogen ingericht gegeven de diverse doelen en u hoe houdt u oog op het risico dat u loopt bij de realisering hiervan.
  • Welke invloed heeft de Belastingwetgeving op de inrichting van het vermogen en welke fiscale faciliteiten bestaan;
  • Hoeveel zekerheid biedt het in het verleden behaalde resultaat voor de toekomst;


Na inventarisatie en analyse beschrijven we samen de diverse beleggingskaders en geven wij aan in hoeverre de doelstellingen haalbaar zijn of aangepast dienen te worden. Dit gezamenlijke kader wordt blijvend beoordeeld aan de hand van de wensen en omstandigheden van het moment. Deze continue monitoring maakt het mogelijk uw strategie / doelstelling tijdig aan te passen aan de markt of aan veranderde persoonlijke omstandigheden.


Kom met Marcel in contact

Door oprecht te investeren in een persoonlijke band met de ondernemer brengt Marcel samenwerkingen op een geheel ander niveau.