De Levensloopplanner

Van wens naar werkelijkheid

Met de Levensloopplanner creëert u voor een langere periode zekerheid en gemak op financieel gebied. Het laat u zien welke maatregelen u moet treffen om uw financiële situatie grondig onder de loep. Ook geven wij aan bij welke parktijen u uw financiële belangen onder zou kunnen brengen. Uiteraard spreken we het advies uitgebreid met u door, om zo samen met u tot een definitief financieel plan te komen.

Jaarlijks controle en bijstelling

Het is belangrijk ieder jaar te controleren of uw financieel plan nog up-to-date is. Zijn er veranderingen in uw omstandigheden of andere ontwikkelingen die aanpassing nodig maken? Zijn uw doelstellingen nog steeds haalbaar? Geritz & Partners biedt u met een 5-jaars abonnement de zekerheid van controle en bijstelling.

Aangifte inkomstenbelasting

Aangezien we over uw gegevens beschikken, kunnen wij eenvoudig uw aangifte inkomstenbelasting verzorgen en de aanslag controleren.

Digitaal dossier

De Levensloopplanner biedt u de mogelijkheid uw financiële elke dag online te bekijken. Uw digitale dossier bevat al uw relevante persoonlijke financiële en polisgegevens. Via deze module kunt u ook eenvoudig veranderingen in uw situatie aan ons doorgeven.


Kom met Marcel in contact

Desiree ontlast met haar werk ondernemers van hun administratieve rompslomp waardoor zij vrij staan om met hun onderneming bezig te zijn.