Pensioen

Het pensioen zelf komt later.  Nadenken over de inrichting van dat pensioen speelt nu. Is er voldoende inkomen voor uw partner bij overlijden (waarde onderneming, bezittingen privé). Welke invloed heeft langdurige ziekte op dit beeld? Wat is voor u, afhankelijk van uw positie (dga, zelfstandige of in loondienst) het meest geschikt? Besteedt u dit liever uit, of voert u in belangrijke mate liever zelf de regie?

Denken over pensioen en de opbouw van het vermogen dat hiervoor nodig is, heeft aanzienlijke raakvlakken met de overige deelgebieden van financiële planning. Pensioeninkomen hoeft immers niet alleen te bestaan uit het inkomen dat wordt genoten van een verzekeraar, pensioenfonds of eigen onderneming. Ook vermogen op de bank, het wonen zonder financieringslasten, kan bijdragen tot uw toekomstige pensioeninkomen.

Met het klimmen der jaren zal wellicht ook uw leefpatroon veranderen en uw gezinssamenstelling. De complexiteit van het vraagstuk wordt vergroot door de veranderingsdynamiek van de wetgever. Wat vandaag geldt kan morgen of volgend jaar achterhaald zijn. Hoe houdbaar is uw pensioen binnen al deze veranderende kaders?

Om u goed van dienst te kunnen zijn beschikken wij over voldoende inhoudelijke en praktische pensioenkennis, uitmondend in:

  • Actuariële kennis (pensioenberekeningen eigen beheer fiscaal  / commercieel)
  • (Fiscaal) juridische kennis
  • Opstellen pensioenbrieven, pensioenreglementen;
  • Vermogensopbouw;


Deze kennis in combinatie met het overzicht en inzicht in het totale (financiële) beeld van u zijn uw garantie voor een goed pensioen later.


Kom met Marcel in contact

Door oprecht te investeren in een persoonlijke band met de ondernemer brengt Marcel samenwerkingen op een geheel ander niveau.