Financiële planning

Financiële planning biedt het fundament voor het maken van bewuste keuzes voor de korte en lange termijn. Wij ondersteunen u bij het vinden van een verantwoorde samenhang. Het inventariseren en anlayseren van relevante (financiële) uitgangspunten en doelstellingen leidt tot een adviesrapport.

Het adviesrapport biedt de ingrediënten en de richting waarlangs de doelstellingen zoveel als mogelijk verwezenlijkt kunnen worden en weegt de diverse alternatieven. En daar stoppen wij niet. Wij helpen u ook zoveel als mogelijk bij de blijvende realisatie hiervan.

Het financieel plan wordt regelmatig getoetst aan het juridisch kader, de behaalde (financiële) resultaten en aan de gestelde doelstellingen en de haalbaarheid hiervan. Zo krijgt u een optimaal kader om de haalbaarheid van al hetgeen u belangrijk vindt te toetsen.

Onze financieel planners helpen u bij:

  • Het vinden van een verantwoorde samenhang tussen nu en later;
  • Het in kaart brengen van kansen en risico’s;
  • Hoe om te gaan met risico’s;
  • De wijze van financieren van tekorten;
  • De diverse wijzen van opbouw van (pensioen) vermogen;
  • Het vinden van de juiste fiscale wegen;
  • Vermogen en de volgende generatie.


Vaak overlappen de deelgebieden van financiële planning elkaar, echter wij kiezen daarom voor een geïntegreerde aanpak, waarbij de deelgebieden elkaar ontmoeten in een financieel plan.


Kom met Marcel in contact

Door oprecht te investeren in een persoonlijke band met de ondernemer brengt Marcel samenwerkingen op een geheel ander niveau.