Administratie

Deze tak van sport is wellicht niet het meest fancy onderdeel van onze dienstverlening, maar zorgt wel voor het fundament voor alles dat hierop volgt!

Elementen die belangrijk zijn voor deze dienstverlening en dus voor ons een uitgangspunt:

  • Correctheid en dus betrouwbaarheid van de cijfers (fundament)
  • Terugkoppeling (snelheid van verwerking in het jaar)
  • Inzichtelijkheid / Bijsturen (tussentijdse terugkoppeling)
  • Realiseerbaarheid (koppeling budget / werkelijkheid)
  • Techniek (stelt ons in staat)
  • Verantwoordelijkheid (de vervuiler betaalt)
  • Wie doet wat (van zelf doen tot volledig uitbesteden)


De gebruikmaking van hedendaagse techniek en de snelheid van verwerking stellen ons in staat samen met u een regelmatige terugkoppeling te realiseren. Dit biedt het fundament om altijd “bij de tijd te zijn” en dus op tijd bij te kunnen sturen.

Afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming bestaat een wettelijke verplichting voor het opstellen en deponeren van de jaarrekening. Wij ervaren dat veel ondernemers uitgebreide jaarrekeningen laten opstellen terwijl er geen wettelijke verplichting bestaat, de ondernemer de cijfers allang kent en er geen sprake is van een bank die om cijfers vraagt.

Wij stemmen altijd met onze klanten af welke wettelijke verplichtingen er zijn, welke belanghebbenden er zijn voor de jaarcijfers en welke wensen de klant heeft met betrekking tot de diepgang van de jaarcijfers. Wij leveren jaarcijfers die passen bij uw situatie zodat u daar nooit teveel voor betaalt. Daarbij komt dat de tussentijdse rapportage al veel druk weg neemt op dit punt.


Kom met Désirée in contact

Désirée ontlast met haar werk ondernemers van hun administratieve rompslomp waardoor zij vrij staan om met hun onderneming bezig te zijn.