Particulier

De omgeving verandert snel. De overheid treed op steeds meer vlakken terug, waardoor de verantwoordelijkheid om zelf blijvend invulling te geven aan uw (financiële) kader bij u komt te liggen. Entrust helpt u met uw regie functie.

Onderwerpen waar u aan kunt denken zijn:

 • Het kopen / financieren van een (tweede) huis;
 • Samenwonen / Trouwen en het vastleggen van de afspraken;
 • Kunnen we blijven doen wat we willen in geval van ……;
 • Welk vermogen kan ik vormen en hoe;
 • Hoe zorg ik dat mijn vermogen bij overlijden op een juiste wijze overgaat;
 • Wat gebeurt er als aan ons samenzijn een eind komt;


Vanuit onze brede ervaring op de diverse gebieden die relevant zijn, helpen wij u de regie te voeren over uw eigen toekomst. Wij kijken mee en helpen de financiële risico’s te onderkennen en financiële kansen te pakken. Hierbij worden alternatieven gewogen en samen onderbouwde keuzes gemaakt. Bij het definiëren en onderhouden van de doelstellingen staan wij in ieder geval stil bij:

 • Voorwaarden samenleving / huwelijk;
 • De rol die het vermogen speelt bij het behalen van uw doelstellingen;
 • De risicopositie bij overlijden / (blijvende) ziekte;
 • Pensioenopbouw;
 • Financieringen / Vormgeving en invulling aflossingen
 • De fiscaliteit (Inkomstenbelasting / Toeslagen / Successie)
 • Vormgeving overdracht vermogen naar volgende generatie (o.a. testament);


Samenwerking is het sleutelwoord. Een samenwerking gebaseerd op openheid, wederzijds vertrouwen en respect. U krijgt op deze manier gestructureerd en efficiënt kennis toegevoegd, waarbij direct de vertaalslag gemaakt wordt naar de realisatie van wat u en uw gezien belangrijk vinden. Deze samenwerking hebben wij samengevoegd in De Levensloopplanner.


Kom met Marcel in contact

Door oprecht te investeren in een persoonlijke band met de ondernemer brengt Marcel samenwerkingen op een geheel ander niveau.