Directeur groot aandeelhouder

De opzet van onze dienstverlening richt zich op u als ondernemer / aandeelhouder en op u als privé persoon. Door deze aanpak verbinden wij de onderneming op een continue wijze met de economische waarde die de onderneming voor u heeft en plaatsen deze in uw totale financiële (gewenste) situatie nu en in de toekomst. Deze aanpak is onderscheidend en (tijd/geld) besparend.

De basiswerkzaamheden worden gevormd door de regelmatige verwerking, archivering van de gehele zakelijke administratie en de afwikkeling van de reguliere belastingverplichtingen. Aan het eind van het jaar zal op basis van de gevoerde administratie de jaarrekening worden samengesteld en besproken. Als sluitstuk zal de aangifte richting de Belastingdienst worden verzorgd, begeleid en gecontroleerd.

Vanuit onze brede ervaring en het multi-disciplinaire karakter van onze organisatie discussiëren wij over de ontwikkelingen van de onderneming en de impact die dat heeft op de (mede) aandeelhouder / privé persoon.

Wij kijken mee en helpen de financiële risico’s te onderkennen en financiële kansen te pakken. Hierbij worden alternatieven gewogen en samen onderbouwde keuzes gemaakt. Bij het definiëren en onderhouden van de doelstellingen staan wij in ieder geval stil bij:

  • Keuze van rechtsvorm en eventueel de invulling van de relatie met andere aandeelhouders;
  • De rol die het (ondernemings-)vermogen speelt bij het behalen van uw doelstellingen;
  • De risicopositie als ondernemer /aandeelhouder/ privé persoon;
  • De risicopositie van het vermogen gerelateerd aan de diverse doelstellingen;
  • De fiscaliteit.


Samenwerking is het sleutelwoord. Een samenwerking gebaseerd op openheid, wederzijds vertrouwen en respect. U krijgt op deze manier gestructureerd en efficiënt kennis toegevoegd, waarbij direct de vertaalslag gemaakt wordt naar de realisatie van wat u belangrijk vindt.


Kom met Marcel in contact

Door oprecht te investeren in een persoonlijke band met de ondernemer brengt Marcel samenwerkingen op een geheel ander niveau.