Belasting

Het betalen van belastingen is niet weg te denken uit uw financiële privé en / of zakelijke huishouding. Dat geldt voor bijna iedere aankoop, op uw salarisstrook of door de keuze van een rechtsvorm voor de uitoefening van uw onderneming. Maar ook de inrichting van een financiering of de keuze van opbouw van uw (pensioen-) vermogen. De fiscus is bijna altijd een factor om mee te wegen bij het nemen van beslissingen.

Het is veelal onvermijdelijk dat belasting verschuldigd is, echter de hoogte kan afhankelijk zijn van een goed advies en een juiste vastlegging / uitvoering hiervan. Entrust concentreert zich in  haar dienstverlening op beide. Wij zullen daarbij de realiteit, praktische uitvoerbaarheid en houdbaarheid niet uit het oog verliezen.

Entrust verzorgt natuurlijk de gangbare periodieke aangiftes:

  • omzetbelasting
  • loonbelasting
  • vennootschapsbelasting
  • inkomstenbelasting
  • dividendbelasting


Vooruitlopend op deze aangiftes mag u van ons verwachten dat wij u bijstaan in de keuze en realisatie van de meest optimale belastingpositie waardoor de afdracht wordt beperkt zonder de houdbaarheid en haalbaarheid uit het oog te verliezen.


Kom met Roland in contact

Roland helpt een ondernemer aan waardevolle en zelfs noodzakelijke informatie, zodat zij hun tijd en passie in hun onderneming kunnen stoppen