Successiewet

Kanttekeningen bij evaluatie bedrijfsopvolgingsregeling

Kanttekeningen bij evaluatie bedrijfsopvolgingsregeling

Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

Verhuur onderneming verhindert toepassing bedrijfsopvolgingsregeling niet

Verhuur onderneming verhindert toepassing bedrijfsopvolgingsregeling niet

Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling vaderschap

Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling vaderschap

Goedkeurend besluit uitzondering samentelbepaling

Goedkeurend besluit uitzondering samentelbepaling

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023

Wijziging huwelijksgoederenregime kort voor overlijden

Wijziging huwelijksgoederenregime kort voor overlijden