Successiewet

Tijdstip waardering nalatenschap

Tijdstip waardering nalatenschap

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na eerdere splitsing

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na eerdere splitsing

Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing bij verhuur onderneming

Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing bij verhuur onderneming

Kamervragen verlenging tienjaarstermijn heffing erfbelasting na emigratie

Kamervragen verlenging tienjaarstermijn heffing erfbelasting na emigratie

Kanttekeningen bij evaluatie bedrijfsopvolgingsregeling

Kanttekeningen bij evaluatie bedrijfsopvolgingsregeling

Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

Verhuur onderneming verhindert toepassing bedrijfsopvolgingsregeling niet

Verhuur onderneming verhindert toepassing bedrijfsopvolgingsregeling niet

Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling vaderschap

Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling vaderschap

Goedkeurend besluit uitzondering samentelbepaling

Goedkeurend besluit uitzondering samentelbepaling

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023