Successiewet

Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling vaderschap

Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling vaderschap

Goedkeurend besluit uitzondering samentelbepaling

Goedkeurend besluit uitzondering samentelbepaling

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023

Wijziging huwelijksgoederenregime kort voor overlijden

Wijziging huwelijksgoederenregime kort voor overlijden