Successiewet

Geen fictieve verkrijging op grond van verrekenbeding

Geen fictieve verkrijging op grond van verrekenbeding

Kamerbrief aanpassingen in bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling

Kamerbrief aanpassingen in bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing concern

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing concern

Tijdstip opleggen aanslag schenkbelasting

Tijdstip opleggen aanslag schenkbelasting

Schenking bij aangaan huwelijkse voorwaarden?

Schenking bij aangaan huwelijkse voorwaarden?

Legaat is geen schenking

Legaat is geen schenking

Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op recente uitbreiding van belangen in dochtermaatschappijen

Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op recente uitbreiding van belangen in dochtermaatschappijen

Geen bewijs voor kunstmatig geregistreerd partnerschap

Geen bewijs voor kunstmatig geregistreerd partnerschap

Geen verhoogde schenkingsvrijstelling bij kruislings schenken

Geen verhoogde schenkingsvrijstelling bij kruislings schenken

Vervolgonderzoek bedrijfsopvolgingsregelingen

Vervolgonderzoek bedrijfsopvolgingsregelingen