Sociale verzekeringen

Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

Geen faillissementsuitkering voor dga

Geen faillissementsuitkering voor dga

Verhoging uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof aangekondigd

Verhoging uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof aangekondigd

Geen recht op compensatie transitievergoeding volgens rechtbank

Geen recht op compensatie transitievergoeding volgens rechtbank

Aflossing Tozo-leningen

Aflossing Tozo-leningen

Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen

Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen

Compensatie transitievergoeding

Compensatie transitievergoeding

Premiepercentages zorgverzekering 2022

Premiepercentages zorgverzekering 2022

Mogelijkheden structurele crisisregeling loonkosten

Mogelijkheden structurele crisisregeling loonkosten

Premiepercentages en maximum premieloon 2022

Premiepercentages en maximum premieloon 2022