Sociale verzekeringen

Dagloonberekening uitkering aanvullend geboorteverlof

Dagloonberekening uitkering aanvullend geboorteverlof

Afschaffing lage-inkomensvoordeel ter consultatie gelegd

Afschaffing lage-inkomensvoordeel ter consultatie gelegd

Werknemer is geen belanghebbende bij besluit toekenning compensatie transitievergoeding

Werknemer is geen belanghebbende bij besluit toekenning compensatie transitievergoeding

Verkorting periode loondoorbetaling bij ziekte AOW-gerechtigde werknemers

Verkorting periode loondoorbetaling bij ziekte AOW-gerechtigde werknemers

Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen door de Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen door de Tweede Kamer

Premiepercentages sociale verzekeringen 2023

Premiepercentages sociale verzekeringen 2023

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023

Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023

Stijging minimumloon per 1 januari 2023

Stijging minimumloon per 1 januari 2023