Sociale verzekeringen

Stijging minimumloon per 1 januari 2023

Stijging minimumloon per 1 januari 2023

Wetsvoorstel bevriezen eigen risico zorgverzekering

Wetsvoorstel bevriezen eigen risico zorgverzekering

Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten

Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten

Wet betaald ouderschapsverlof

Wet betaald ouderschapsverlof

Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

Verhoging percentages uitkering betaald ouderschapsverlof

Verhoging percentages uitkering betaald ouderschapsverlof

Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

Geen faillissementsuitkering voor dga

Geen faillissementsuitkering voor dga

Verhoging uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof aangekondigd

Verhoging uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof aangekondigd

Geen recht op compensatie transitievergoeding volgens rechtbank

Geen recht op compensatie transitievergoeding volgens rechtbank