Omzetbelasting

Voorstel invoering nultarief btw op zonnepanelen

Voorstel invoering nultarief btw op zonnepanelen

Omzetbelasting over privégebruik

Omzetbelasting over privégebruik

Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw pand?

Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw pand?

Niet gebonden aan beschikking fiscale eenheid

Niet gebonden aan beschikking fiscale eenheid

Uitsluiting aftrek omzetbelasting over huisvestingskosten personeel

Uitsluiting aftrek omzetbelasting over huisvestingskosten personeel

Aftrek zonnepanelen door waterschap

Aftrek zonnepanelen door waterschap

Besluit over btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen

Besluit over btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen