Loonbelasting

Tijdstip indiening verzoek toepassing 30%-regeling

Tijdstip indiening verzoek toepassing 30%-regeling

Toepassing loonkostenvoordeel na overgang onderneming

Toepassing loonkostenvoordeel na overgang onderneming

Hernieuwd verzoek 30%-regeling terecht afgewezen

Hernieuwd verzoek 30%-regeling terecht afgewezen

Tegemoetkoming administratieve lasten fiets van de zaak en reiskostenvergoeding

Tegemoetkoming administratieve lasten fiets van de zaak en reiskostenvergoeding

Opgave van aan derden uitbetaalde bedragen

Opgave van aan derden uitbetaalde bedragen

Tarieven en heffingskortingen 2023

Tarieven en heffingskortingen 2023

Gebruikelijk loon in 2023

Gebruikelijk loon in 2023

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

Onbelaste thuiswerkvergoeding na indexatie in 2023 naar € 2,13

Onbelaste thuiswerkvergoeding na indexatie in 2023 naar € 2,13

Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten aangenomen

Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten aangenomen