Inkomstenbelasting

Verzoek ambtshalve vermindering voor box 3 in jaren 2017 e.v. niet nodig

Verzoek ambtshalve vermindering voor box 3 in jaren 2017 e.v. niet nodig

Toepassing eigenwoningregeling op niet-gesplitst pand

Recht op IACK bij co-ouderschap

Recht op IACK bij co-ouderschap

Door ontbreken aanmerkelijk belang geen terbeschikkingstelling van vermogen

Door ontbreken aanmerkelijk belang geen terbeschikkingstelling van vermogen

Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Toelichting op niet bieden van rechtsherstel aan niet-bezwaarmakers

Toelichting op niet bieden van rechtsherstel aan niet-bezwaarmakers

Nieuw stelsel box 3 komt niet eerder dan in 2026

Nieuw stelsel box 3 komt niet eerder dan in 2026

Uitvoering rechtsherstel box 3

Uitvoering rechtsherstel box 3

Investeringen in gastenkamers B&B

Investeringen in gastenkamers B&B

Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3

Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3