Eindejaarsactualiteiten

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling (wkr)

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling (wkr)

Tarieven vennootschapsbelasting

Tarieven vennootschapsbelasting

Aandachtspunten jaarafsluiting loonadministratie

Aandachtspunten jaarafsluiting loonadministratie

Schenken van aandelen

Schenken van aandelen

Salaris dga

Salaris dga

Doe tijdig suppletieaangifte

Doe tijdig suppletieaangifte

Afdracht over privégebruik

Afdracht over privégebruik

Herziening aftrek voorbelasting

Herziening aftrek voorbelasting

Beperk belastingheffing in box 3

Beperk belastingheffing in box 3

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens