Belastingplan

Aanpassingen kindgebonden budget

Aanpassingen kindgebonden budget

Belastingplan 2024

Belastingplan 2024

Tarieven en heffingskortingen

Tarieven en heffingskortingen

Zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling 2024

Zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling 2024

Aanpassingen box 3

Aanpassingen box 3

Kamerbrief inhoud Belastingplan 2024

Kamerbrief inhoud Belastingplan 2024

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024

Belastingplan 2023 aangenomen door Tweede Kamer

Belastingplan 2023 aangenomen door Tweede Kamer

Vierde nota van wijziging Belastingplan 2023

Vierde nota van wijziging Belastingplan 2023

Nota van wijziging Belastingplan 2023

Nota van wijziging Belastingplan 2023