Arbeidsrecht

Verzoek vernietiging opzegging te laat

Verzoek vernietiging opzegging te laat

Verjaring loonvordering

Verjaring loonvordering

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

Invoering uniform wettelijk minimumuurloon

Invoering uniform wettelijk minimumuurloon

Extra verhoging minimumloon per 2023

Extra verhoging minimumloon per 2023

Re-integratie tweede spoor en einde dienstverband

Re-integratie tweede spoor en einde dienstverband

Terugbetaling teveel opgenomen verlof

Terugbetaling teveel opgenomen verlof

Onterechte loonsanctie

Onterechte loonsanctie

Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer

Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer