Arbeidsrecht

Modernisering concurrentiebeding aangekondigd

Modernisering concurrentiebeding aangekondigd

Wet invoering minimumuurloon in Staatsblad geplaatst

Wet invoering minimumuurloon in Staatsblad geplaatst

Verplichte aanwezigheid voor aanvang dienst

Verplichte aanwezigheid voor aanvang dienst

Aanzegging of opzegging arbeidsovereenkomst?

Aanzegging of opzegging arbeidsovereenkomst?

Bedragen minimumloon per 1 juli 2023

Bedragen minimumloon per 1 juli 2023

Maatregelen voor de arbeidsmarkt aangekondigd

Maatregelen voor de arbeidsmarkt aangekondigd

Bezorgers in dienstbetrekking

Bezorgers in dienstbetrekking

Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever

Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever

Eenzijdig wijzigingsbeding

Eenzijdig wijzigingsbeding

Recht op betaald verlof tijdens ziekte

Recht op betaald verlof tijdens ziekte