Arbeidsrecht

Eenzijdig wijzigingsbeding

Eenzijdig wijzigingsbeding

Recht op betaald verlof tijdens ziekte

Recht op betaald verlof tijdens ziekte

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst vormde inmenging in vrijheid van meningsuiting

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst vormde inmenging in vrijheid van meningsuiting

Verzoek vernietiging opzegging te laat

Verzoek vernietiging opzegging te laat

Verjaring loonvordering

Verjaring loonvordering

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

Invoering uniform wettelijk minimumuurloon

Invoering uniform wettelijk minimumuurloon

Extra verhoging minimumloon per 2023

Extra verhoging minimumloon per 2023

Re-integratie tweede spoor en einde dienstverband

Re-integratie tweede spoor en einde dienstverband