Onroerende zaken

Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand

Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand

Referentieobjecten WOZ-waardering

Referentieobjecten WOZ-waardering